Начало

Детска градина Дора Габе, Село Мирково - Документи

Контакти

Детска градина Дора Габе

Село Мирково, Община Мирково
ул. Недельо Кюлафлиев 2

Телефон: 071822266

Документи

Стратегия за развитие на Детска градина Дора Габе - с. Мирково за периода 2016 - 2020 година

Програма за превенция на ранното напускане на образователната система

Правилник за дейността на Детска градина Дора Габе - с. Мирково

План за действие и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на Детска градина Дора Габе - с. Мирково за периода 2016 - 2020 година

Мерки за повишаване качеството на образованието през учебната 2019-2020 година в Детска градина Дора Габе - село Мирково

Годишен план за дейността за учебната 2019-2020 година на Детска градина Дора Габе - с. Мирково

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в детска градина Дора Габе - с. Мирково

Дневен режим на Детска градина Дора Габе

ГРАФИК за провеждане на консултации с родителите в Детска градина Дора Габе

ПЛАН за квалификационна дейност за учебната 2019-2020 година на Детска градина Дора Габе

Етичен Кодекс